Przeprowadzamy wycenę rzeczywistej wartości szkody

W sytuacji, gdy spotka nas wypadek samochodowy i dojdzie do powstania szkody, zwracamy się do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Zgłaszając szkodę jako poszkodowani podajemy wszystkie jej okoliczności i dowody na zaistnienie danego zdarzenia. Jednak aby odszkodowanie mogło zostać nam wypłacone, należy dokonać wyceny szkody. Coraz częściej jednak zdarza się, że ubezpieczyciele celowo zaniżają kwoty odszkodowań. Wówczas możemy skorzystać z usług Motocontroler, którzy dokonają profesjonalnej wyceny rzeczywistej wartości szkody.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z kolizją dwóch aut powstaje szkoda. Kierowcy mają wówczas prawo domagać się odszkodowania. Artykuł 363. § 1 kodeksu cywilnego wyraźnie mówi, że naprawienie powstałej szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę właściwej kwoty pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego okazało się zupełnie niemożliwe lub gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ograniczy się wówczas do wypłacenia świadczenia finansowego. Pamiętajmy, że pierwszym krokiem dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych jest zgłoszenie szkody w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej sprawcy.

Kiedy dana usługa jest niezbędna?
Z profesjonalnych usług Motocontroler możemy skorzystać wówczas, gdy likwidator zlikwidował szkodę jednak w naszej ocenie ewidentnie zaniżył jej wartość lub gdy likwidacja szkody została oparta o niewłaściwe części. W skład proponowanej usługi może dodatkowo wejść kosztorysowanie napraw pojazdu oraz ubytek wartości pojazdu po szkodzie.

Jak dokonuje się wyceny?
Wycena rzeczywistej wartości szkody w Motocontroler może zostać wykonana na podstawie przesłanej dokumentacji lub na podstawie oględzin pojazdu wykonanych u klienta przez mobilnego rzeczoznawcę, który umówi z klientem dogodny dla niego termin. Pamiętajmy, że ważnym elementem wyceny szkody jest koszt całej „robocizny”, ponieważ dopóki nie przedstawimy faktur za naprawienie pojazdu, towarzystwo nie będzie skore do podniesienia kwoty należnego nam odszkodowania. W Motocontroler wycena rzeczywistej wartości szkody w oparciu o przesłaną dokumentację kosztuje 199 zł, podczas gdy wycena rzeczywistej wartości szkody w oparciu o oględziny rzeczoznawcy wynosi 399 zł. Dotyczy to aut o masie do 3,5 tony. Jeśli pojazd przekracza wskazaną wagę, cena wynosi 449 zł. Pamiętaj, że zawsze warto o to, co Ci się prawnie należy. Procesjonalne wsparcie pomaga przejść pełny proces odzyskania należnych Ci pieniędzy. Na szczęście prowadzone statystyki przemawiają na korzyść poszkodowanych, wskazując jednoznacznie, że aż ponad 90% osób wygrywa.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 648 475

E-mail: kontakt@flpoland.pl

Planujesz zakup używanego auta? Doradzimy, na co zwrócić uwagę i na jakie kwestie powinno się uważać, planując tego typu inwestycje.